phattrienxahoi.com

phattrienxahoi.com

phattrienxahoi.com

phattrienxahoi.com

phattrienxahoi.com
phattrienxahoi.com
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Kết bạn tâm giao và lời khuyên của nhà tâm lý

Tư vấn tâm lý

Trò chơi tâm lý

Hành trang cuộc sống

CHÚC MỪNG NĂM NHÂM DẦN 2022

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 31/12/2021

CHÚC MỪNG NĂM TÂN SỬU 2021

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 31/12/2020

CHÚC MỪNG NĂM CANH TÝ 2020

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 31/12/2019

CHÚC MỪNG NĂM KỶ HỢI 2019

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 01/01/2019

CHÚC MỪNG NĂM MẬU TUẤT 2018

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 31/12/2017

CHÚC MỪNG NĂM ĐINH DẬU 2017

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 07/12/2017

CHÚC MỪNG NĂM BÍNH THÂN 2016

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 07/12/2017

CHÚC MỪNG NĂM ẤT MÙI 2015

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 07/12/2017

CHÚC MỪNG NĂM GIÁP NGỌ 2014

Chủ đề: SƠN ĐÔNG CHÚC TẾT
Ngày đăng: 07/12/2017

SÂN THƯỢNG BÀI THƠ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 26/02/2020

CÂY ĐÈN VỌNG PHU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 24/02/2019

LỜI TỰ BẠCH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 07/08/2015

VỢ TA TA NHỚ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 05/08/2015

ĐẦU XUÂN TÀU QUA ĐÈO NGANG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 23/02/2021

ĐƯỜNG PHỐ VÀO XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 01/02/2020

ƠI CÁI CHIỀU THÁNG HAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 26/03/2019

CÔNG VIỆC ĐẦU XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 10/02/2019

CHÉN XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 07/08/2015

CHƠI CỜ ĐẦU XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 07/08/2015

NÀNG ĐÔNG VÀ NÀNG XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 25/07/2015

BỊ MƠI QUÀ TẾT VÀ THẤT VỌNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 23/07/2015

THANG 12

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 05/12/2020

THÓI TẾT QUÀ ĐÚT LÓT.

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 26/01/2019

PHỐ THỊ CHỢ TẾT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 04/01/2019

HẺM NHỎ MỘT CHIỀU CUỐI NĂM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 26/12/2018

ĐI LỄ GIÁNG SINH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 10/08/2015

PHỐ CỔ CHỢ HOA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 10/08/2015

VỀ TẾT MUA VÉ CÒ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 08/08/2015

MONG EM VỀ TẾT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 28/01/2016

ÔNG TÁO NGHĨA TÌNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 01/08/2015

MẸ CHỜ CON VỀ TẾT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 30/01/2016

TẾT MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 24/01/2019

TẾT NHẠC PHỤ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 08/08/2015

TẾT Ở NHÀ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 13/02/2021

TẾT NHỚ NHÀ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:-CHÙM THƠ TẾT
Ngày đăng: 16/01/2019

ĐỐI DIỆN VỚI NÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 24/11/2021

ĐĨ NHÀ THỔ ĐĨ ĐỨNG ĐƯỜNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 02/11/2021

THÓI TỰ VỖ NGỰC VÀ TẤM GƯƠNG.Câu chuyện 3:MÀY BIẾT...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 19/10/2021

THÓI TỰ VỖ NGỰC VÀ TẤM GƯƠNG.Câu chuyện 2:NHÀ MẶT...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 12/10/2021

THÓI TỰ VỖ NGỰC VÀ TẤM GƯƠNG.Câu chuyện 1:CHUYỆN LÚC...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 20/09/2021

THÓI PHONG KIẾN VÀ LỄ GIÁO.Câu chuyện 4:SANG HÈN,TUỔI TÁC...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 17/07/2017

THÓI PHONG KIẾN VÀ LỄ GIÁO.Câu chuyện 3:MÂM SON ĐŨA...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 04/10/2021

THÓI PHONG KIẾN VÀ LỄ GIÁO.Câu chuyện 2:VỊT GIỜI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 27/09/2021

THÓI PHONG KIẾN VÀ LỄ GIÁO.Câu chuyện 1: CÁI ROI...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 14/09/2021

THÓI ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT.Câu chuyện:TINH THẦN THỂ DỤC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 07/09/2021

THÓI ĐÁNH BẠC.Câu chuyện 2:ĐƯỢC ĂN CẢ NGÃ VỀ KHÔNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 31/08/2021

THÓI ĐÁNH BẠC.Câu chuyện 1:BÁC THẰNG BẦN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 24/08/2021

THÓI ĐỊNH KIẾN.Câu chuyện.CHÍ PHÈO XIN VIỆC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 16/08/2021

THÓI TRÙ DẬP VÀ LỜI PHÊ BÌNH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 09/08/2021

THÓI ƯA NỊNH.Câu chuyện 3.ƯA NỊNH MẤT NƯỚC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 02/08/2021

THÓI ƯA NỊNH.Câu chuyện 2.ƯA NỊNH NÁT NHÀ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 26/07/2021

THÓI ƯA NỊNH.Câu chuyện 1.ƯA NỊNH ĐI TÙ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 19/07/2021

THÓI NỊNH VÀ LỜI KHEN.Câu chuyện 5.NỊNH LỜI NÓI CỦA...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 13/07/2021

THÓI NỊNH VÀ LỜI KHEN.Câu chuyện 4:KHEN BÀ ĐẦM NHÀ...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 05/07/2021

THÓI NỊNH VÀ LỜI KHEN.Câu chuyện 3 NỊNH THẰNG CU...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 28/06/2021

THÓI NỊNH VÀ LỜI KHEN.CÂU CHUYỆN 2:LỜI KHEN NÂNG BƯỚC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 21/06/2021

THÓI NỊNH VÀ LỜI KHEN.CÂU CHUYỆN 1: CÁI QUẦN ĐÙI...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 17/06/2021

THÓI ÍCH KỶ.CÂU CHUYỆN 1:SẠCH MỖI NHÀ EM

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 18/05/2021

THÓI ÍCH KỶ.CÂU CHUYỆN 4: KHÔNG CHO BỐ LẤY VỢ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 11/06/2021

THÓI ÍCH KỶ.Câu chuyện 3: NUÔNG CHIỀU ÍCH KỶ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 03/06/2021

THÓI ÍCH KỶ.CÂU CHUYỆN 2:HỜN GHEN ÍCH KỶ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 26/05/2021

THÓI LÃNG PHÍ.Câu chuyện 4 LÃNG PHÍ THỚI GIAN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 07/05/2021

THÓI LÃNG PHÍ.Câu chuyện 3: LÃNG PHÍ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 26/04/2021

THÓI LÃNG PHÍ:CÂU CHUYỆN 2 LÃNG PHÍ TIỀN CỦA

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 19/04/2021

THÓI LÃNG PHÍ.Câu chuyện 1:LÃNG PHÍ ĐẤT ĐAI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 05/04/2021

THÓI TÙY TIỆN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 21/03/2021

THÓI SĨ DIỆN HẢO

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 14/03/2021

THÓI BA PHẢI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 10/03/2021

THÓI ADUA.Câu chuyện : ĐUỔI THEO THẦN TƯỢNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 16/09/2019

THÓI RỞM ĐỜI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 25/04/2019

: THÓI NÓI ĐIÊU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 03/04/2019

THÓI CÔN ĐỒ:Câu chuyện:TỪ MỘT CÁI LIẾC NHÌN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 14/02/2019

THÓI GHEN ĂN TỨC Ở

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 01/11/2018

THÓI THƯỢNG ĐỘI HẠ ĐẠP

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 11/10/2018

THÓI THAM LAM.Câu chuyện 1::QUAN THAM CHỐI TỘI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 21/12/2019

THÓI THAM LAM.Câu chuyện 2:CHẠY VÀ ĂN CHẠY

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 07/12/2018

THÓI THAM LAM.Câu chuyện 3: CHÍ PHÈO NUÔI LỢN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 18/11/2018

THÓI THAM LAM.Câu chuyện 4: MẸ ĐỐP TRỒNG RAU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 16/11/2018

THÓI BỢ PHÚ KHINH BẦN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 07/10/2018

THÓI VÔ CẢM

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 08/08/2015

THÓI KHOE KHOANG.Câu chuyện::LŨ HỠM KHOE CỦA

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 06/08/2015

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.Câu chuyên 4 :CÁI CHẾT CỦA MỘT...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 31/03/2021

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.Câu chuyện 3:CHIẾC XE DREAM CÀ TÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 30/03/2021

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.Câu chuyện 2: VÀO QUÁN PHỞ SANG...

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 26/03/2021

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.Câu chuyện 1:HỎI NHÀ TIẾN SĨ QUANG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 25/03/2021

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.CÂU CHUYỆN 6:ĐỐI XỬ THEO XE

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 03/06/2018

THÓI KHINH NGƯỜI NGHÈO.Câu chuyện 5:NGHỊCH CẢNH ĐÊM MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 14/06/2017

THÓI SAY XỈN.Câu chuyện 2:NGHỊCH CẢNH UỐNG RƯỢU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 18/02/2019

THói SAY XỈN.Câu chuyện 1:: SAY XỊN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang::THƠ PHÊ PHÁN THÓI XẤU
Ngày đăng: 08/08/2015

CÂY CHÙM NGÂY MÙA DỊCH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 10/07/2021

TỪ MỘT CÂU KIỀU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ KIẾP LÀM THƠ
Ngày đăng: 31/07/2015

KIẾP LÀM THƠ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ KIẾP LÀM THƠ
Ngày đăng: 20/08/2016

BÁN THƠ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ KIẾP LÀM THƠ
Ngày đăng: 26/07/2018

THƠ VÀ BÁNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ KIẾP LÀM THƠ
Ngày đăng: 01/10/2017

CHỮ HIẾU: HIẾU DƯỠNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 09/08/2020

CHỮ HIẾU : HIẾU NGHĨA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 06/08/2020

CHỮ HIỆU: HIẾU THUẬN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 04/08/2020

CHỮ HIẾU: HIẾU HỌC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 31/07/2020

CHỮ HIẾU : :HIẾU DÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 26/07/2020

CHỮ HIẾU : HIẾU NƯỚC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 21/07/2020

CHỮ YÊU:YÊU SÉT ĐÁNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 09/11/2019

CHỮ YÊU: YÊU DẦN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 14/11/2019

CHỮ YÊU: YÊU THẦM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 29/11/2019

CHỮ YÊU:YÊU PHAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 04/12/2019

CHỮ TÂM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 10/10/2019

CHỮ NHẪN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 16/10/2019

CHỮ DŨNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 12/10/2019

CHỮ TRÍ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 18/10/2019

CHỮ XẢ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:THƠ ĐỀ
Ngày đăng: 19/10/2019

MỘT THOÁNG SÔNG LAM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 11/12/2018

MỘT THOÁNG CỬU LONG GIANG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 02/12/2018

MỘT THOÁNG SÔNG HỒNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 24/11/2018

MỘT THOÁNG PHỐ THỊ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 22/07/2015

MỘT THOÁNG THÔN LÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 22/07/2015

MỘT THOÁNG SUY TƯ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MỘT THOÁNG
Ngày đăng: 31/07/2015

BÁNH MẬT VÀ CHÂN GIỮA

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 21/02/2016

THƠ BÚT TRE VÀ CÔ GÁI ĐẸP

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 06/01/2016

CÁI ẤY ÔNG GIẤU Ở ĐÂU?

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 11/02/2016

NHẬU SAY MUỖI ĐỐT

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 16/06/2016

NỮ HOÀNG VÀ CHÀNG TRUNG ÚY

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 28/06/2016

BỮA CƠM TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 04/10/2016

ĐIỂM DANH

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 03/06/2016

NAM TÀO HỎI GIỚI TÍNH

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 05/04/2017

NAM TÀO TÍNH SỔ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 23/02/2016

NAM TÀO XỬ THAM NHŨNG

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 03/03/2016

LỜI THỀ TRONG BÃI MÍA

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 13/02/2016

HOẠN THƯ GHEN KHÔNG BẰNG VỢ TÔI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 16/01/2016

HOẠN THƯ - ĐỆ NHẤT THẦY CÃI NHƯNG CÃI VẪN...

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 19/01/2016

LẨY KIỀU CHÊ VỢ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 18/05/2016

TAM SĨ GẶP CƯỚP

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 18/05/2016

BÀI THƠ CÁI QUAT GIẤY

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 27/01/2016

Tiếng đàn trong truyện kiều và tiếng đàn của chàng...

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 25/01/2016

DỊCH SAI KHÁCH SỢ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 10/02/2016

CƠM NÁT, CANH MẶN

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 15/02/2016

LÀM THƠ ĐƯỢC LÊN CHỨC

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 10/01/2016

VƠ CHỒNG HIẾM MUỘN VÀ CỦ HÀNH

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 09/03/2016

TỪ MỘT CÂU CA DAO

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 17/03/2016

KHỔ QUÁ KÊU TRỜI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 23/01/2016

BÀ GẢ THÌ TUI CŨNG DUI MÀ BÀ KHÔNG GẢ...

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 02/02/2016

BA THẤY KHÔNG BẰNG MỘT PHÚT GIÃI BÀY

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 15/01/2016

NÓI DÀI , MÓT ĐÁI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 12/01/2016

RỨA LÀ CON HƠN MỆ 5 TUỔI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 05/01/2016

ÔNG LÁI TAXI VÀ 3 CẬU HỌC TRÒ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 26/06/2017

TAY ẺM TAY EM

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 09/04/2017

MÈO BAY

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 03/06/2017

CÕNG CHỒNG ĐI CHƠI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 03/06/2017

VỢ TÔI VÀ CON MÈO

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 25/03/2017

GIAO TIẾP THÔNG MINH

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 08/03/2017

TÌNH CHÓ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 11/02/2017

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 30/11/2016

TẬP NÓI VẦN L

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 26/11/2016

CƠM TIẾT KIỆM

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 23/11/2016

TRỨNG VỊT LỘN

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 19/11/2016

BÀI THƠ CÁI TÁT

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 13/11/2016

THÀNG 5 KHÓA

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 02/07/2016

VỢ CHỒNG XEM TRUYỀN HÌNH

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 20/05/2016

TỬ TẾ PHẦN TRĂM

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 18/05/2016

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ

Chủ đề: -Chuyện cười Sơn Đông và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 11/03/2016

BÀI VĂN ĐIỂM 10

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 18/01/2016

TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 13/01/2016

ĐI PHÍA NÀY CƠ

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 02/01/2016

RẰM MÀ LỴ

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 04/01/2016

PHỚ...Ơ...Ơ...

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 31/12/2015

ĂN THAM

Chủ đề: -Tiếu lâm sưu tầm và điều suy ngẫm
Ngày đăng: 03/01/2016

ANH EM BẤT HÒA CHỈ CÓ LỢI CHO GIẶC

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 15/12/2015

VÀO HANG DỤ CỌP.

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 11/01/2016

CHUYỆN TÌNH SƠN NỤ

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 02/12/2016

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĂN TRỘM MÀ LÀ MỘT CHIẾN...

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 28/12/2015

MỘT PHÚT GHEN TUÔNG CHẾT MỘT ĐỜI

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 05/01/2016

CHIẾC GIẢI MŨ

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 01/01/2016

GIẢI MỘNG

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 02/01/2016

TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 25/12/2015

ƯỚC HẸN VỚI ĐỒNG QUÊ

Chủ đề: -CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Ngày đăng: 10/12/2015

ĐẦU XUÂN BÀN VỀ LỜI CHÚC

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 14/02/2020

Nghị luận Xã hội:VIỆT NAM- ĐÂT NƯỚC CON NGƯỜI.TS. Phạm...

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 11/12/2015

Nghị luận xã hội:TIẾNG KÊU CỨU CỦA MÔI TRƯỜNG.TS.Phạm Đức...

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 08/12/2015

BÌNH BÀI THƠ:BỠN NHÂN TÌNH

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 17/05/2017

BÌNH BÀI THƠ CON SÂU,NỒI CANH

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 21/03/2018

KIỀU RƠI VÀO NHÀ THỔ LẦN THỨ 2

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 09/12/2016

HOẠN THƯ TỰ BÀO CHỮA

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 07/12/2016

KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO KIM TRỌNG NGHE

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 07/12/2016

BÌNH BÀI THƠ: KIẾP LÀM THƠ

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 17/05/2016

Bình bài thơ THƯƠNG VỢ

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 01/01/2016

Bình bài thơ : Đêm Mưa

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 01/01/2016

BÌNH BÀI THƠ: CA SĨ LĂNG XÊ ...

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 10/08/2015

Bình bài thơ VÀO CHÙA

Chủ đề: -SƠN ĐÔNG BÌNH THƠ
Ngày đăng: 01/01/2016

LÀM CHỒNG KIỂU KIM TRỌNG KỲ CUỐI:KIM KIỀU CHIA LY...

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 02/12/2017

Làm chồng kiểu Kim Trọng kỳ 3:KIM KIỀU NGUYỆN ƯỚC

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 13/11/2017

Làm chồng kiểu Kim Trọng.Kỳ 2:Kim Trọng tương tư Thúy...

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 23/10/2017

Làm chồng kiểu Kim Trọng.Kỳ 1:Tiếng sét mối tình đầu...

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 29/09/2017

Làm chồng kiểu Từ Hải.Kỳ 2:TỪ HẢI CHẾT ĐỨNG

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 11/08/2017

Làm chòng Kiểu Từ Hải:Kỳ 1:TỪ HẢI TÁN GÁI THÚY...

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 19/06/2017

LÀM CHỒNG KIỂU BẠC HẠNH

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 25/05/2017

LÀM CHỒNG KIỂU THÚC SINH

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 05/05/2017

LÀM CHỒNG KIỂU MÃ GIÁM SINH

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 17/04/2017

KIỂU NGƯỜI TRONG XÃ HỘI

Chủ đề: -Bói Kiều cùng Sơn Đông
Ngày đăng: 03/02/2017

THƠ HÀI: VỠ BÌNH , QUÊN VÍ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 03/11/2017

THƠ HÀI:BÍ QUYẾT LÀM GIÀU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 04/09/2019

THƠ HÀI :MẸ TẰM CHỬI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 14/06/2020

THƠ HÀI GIỌT LỆ LÀM DÂU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 11/06/2019

THƠ HÀI:TRIẾT LÝ ĐỒNG TIỀN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 09/03/2019

THƠ HÀI: NGHỊCH CẢNH CỬA CÔNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 18/09/2018

THƠ HÀI:CHÍ PHÈO ĐÒI LƯƠNG THIỆN

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 10/08/2015

THƠ HÀI : VỊNH THỊ NỞ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/08/2015

THƠ HÀI:LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 13/01/2019

THƠ HÀI : VÁY NGẮN LÔNG DÀI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 05/03/2018

THƠ HÀI:CHUYỆN TÌNH TÌM CHỒNG TRÊN MẠNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 25/12/2017

THƠ HÀI:ĐỒNG TIỀN NHẶT ĐƯỢC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 30/07/2019

THƠ HAI:NGHỊCH CẢNH BÁN HÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 19/03/2019

THƠ HÀI:NGHỊCH CẢNH ĂN MẶC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 09/11/2017

THƠ HÀI:NGHỊCH CẢNH VỢ CHỒNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 14/11/2017

THƠ HÀI: CA SĨ LĂNG XÊ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 20/08/2016

THƠ HÀI:CON SÂU NỒI CANH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 19/03/2018

THƠ HÀI :THỊ MẦU THỜI A CÒNG (@)

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 29/11/2017

THƠ HÀI:CHÍ PHÈO THƠI A CÒNG @

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 05/12/2017

THƠ HÀI:SỞ KHANH THỜI A CÒNG@

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/12/2017

THƠ HÀI : VỢ ỐM CHỒNG NỘI TRỢ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 22/01/2017

THƠ HÀI:RƯỢU VỀ NỊNH VỢ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/08/2015

THƠ HÀI:RỦ EM CHƠI CỜ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 06/08/2015

THƠ HÀI:CÔ THƯ KÝ NGỦ GỤC

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 31/07/2015

THƠ HÀI: RUỒI NHẶNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/09/2018

THƠ HÀI: CON MUỖI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 03/08/2017

THƠ HÀI : HÀNG XÓM

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 26/09/2015

THƠ HÀI :TỪ THỎI SOCOLA

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 21/04/2019

THƠ HÀI:NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 12/09/2018

THƠ HÀI: ĂN PHỞ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 16/03/2016

THƠ HÀI:ĐẠI GIA NHÂN TỪ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/08/2015

THƠ HÀI : ĐẠI GIA RỞM

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/08/2015

THƠ HÀI:ĂN THAM

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang : Thơ hài : CHÙM THƠ LỐI SỐNG
Ngày đăng: 08/08/2015

THƠ HÀI: VỊNH QUẢ CAM VINH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 13/08/2015

THƠ HÀI:VỊNH TRÁI BƯỞI ĐÀO

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 05/01/2017

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ CHÔM CHÔM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 13/08/2015

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ THANH LONG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 09/04/2018

THƠ HÀI:VỊNH TRÁI SẦU RIÊNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 08/07/2017

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ VẢI THIỀU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 18/04/2018

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ XOÀI HÒA LỘC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 13/08/2015

THƠ HÀI:VỊNH BUỒNG CHUỐI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 09/05/2019

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ DƯA HẤU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 06/01/2018

THƠ HÀI:VỊNH CÁI HỒI XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 23/12/2020

THƠ HÀI : HỜN GHEN CÂY ỚT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 13/08/2015

THƠ HÀI VỊNH QUẢ MÍT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 05/01/2021

THƠ HÀI :VỊNH CÂY CỦ HÀNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ HÀI VỊNH SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
Ngày đăng: 13/08/2015

THƠ HÀI:NHÀ TRỌ VÀ ĐIỆN THOẠI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: THƠ HÀI-CHÙM THƠ NHÀ TRỌ
Ngày đăng: 01/12/2020

THƠ HÀI: CÁM CẢNH CHO THUÊ PHÒNG TRỌ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: THƠ HÀI-CHÙM THƠ NHÀ TRỌ
Ngày đăng: 02/06/2020

THƠ HÀI: CHUYỆN TÌNH NHÀ TRỌ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: THƠ HÀI-CHÙM THƠ NHÀ TRỌ
Ngày đăng: 09/08/2015

THƠ HÀI:XÓM TRỌ MƯA RƠI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: THƠ HÀI-CHÙM THƠ NHÀ TRỌ
Ngày đăng: 05/08/2017

LIỆU CƠM GẮP MẮM

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 06/09/2020

LỰA LỜI MÀ NÓI

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 27/05/2019

BÚT SA GÀ CHẾT

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 23/08/2020

NĂNG NHẶT CHẶT BỊ

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 15/09/2020

XỞI LỞI TRỜI CHO

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 22/09/2020

ĂN DÀNH CÓ KIỆM

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 27/09/2020

CÀY SÂU TỐT LÚA

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 06/10/2020

COM SÔI NHỎ LỬA

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 13/10/2020

ĐỨT NỐI RỐI GỠ

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 20/10/2020

GẠN ĐỤC KHƠI TRONG

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 27/10/2020

CÓ HỌC CÓ KHÔN

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 05/11/2020

LỜI BẠ VẠ MỒM

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 21/08/2020

BÌNHTĨNH BÌNH AN

Chủ đề: Trang tho TS. Phạm Đức Quang :THƠ KINH NGHIỆM SỐNG
Ngày đăng: 01/09/2020

THIÊN TAI BÃO LỤT

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 09/08/2015

BÃO TAN TÌNH LẠI

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 28/10/2017

BÃO VÀO THÀNH PHỐ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 25/11/2018

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN BINH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 08/03/2020

ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 06/02/2020

VĨ ĐẠI THAY CÁI BÌNH THƯỜNG

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 30/04/2020

MÔI TRƯỜNG KÊU CỨU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 31/07/2015

MÌNH ƠI ! TÌM HIỂU

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ MÔI TRƯỜNG THIÊN TAI DỊCH BỆNH
Ngày đăng: 29/08/2017

HÀNH XỬ SAI LẦM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 06/08/2015

CHUYỆN CÁI RĂNG SÂU CỦA TÔI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 14/08/2015

NGHỊCH CẢNH DẠY CON

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 17/01/2019

BÁO HIẾU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 09/08/2015

TÂM SỰ ĐỨA CON BỊ BẠO LỰC SAO NHÃNG GIA...

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 28/06/2017

CON MÌNH LÀ NHẤT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang: CHÙM THƠ TÂM LÝ GIÁO DỤC TRẺ EM
Ngày đăng: 05/08/2015

MÌNH ĐI TÂY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 10/08/2015

HOÀI NIỆM ĐỂ YÊU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 31/07/2015

THUYỀN TRĂNG BẾN ĐỜI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 10/08/2015

VỀ THĂM CHỐN XƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 09/08/2015

HÒ HẸN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 09/08/2015

DƯA CÀ MẮM MUỐI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 21/08/2016

NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 10/08/2015

ĐỢI EM ĐÊM NAY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 07/08/2015

ĐẢM ĐANG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 30/09/2015

CHIỀU TÍM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 08/08/2015

GIAO MÙA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 01/08/2015

AI ƠI !

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 30/07/2015

BÁN TÓC,BÁN ÁO ĐÃI BẠN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 19/10/2018

TÍM CHIỀU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 07/08/2015

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 02/11/2016

ĐÁM CƯỚI KIM CƯƠNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 06/12/2019

TÌNH TÍM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 07/11/2018

CHUYỆN TÌNH BÀI CA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 28/02/2018

SÂN THƯỢNG NHÀ NÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 01/08/2015

GÁNH NƯỚC ĐÊM TRĂNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 10/08/2015

Ở NHÀ CẢ NGÀY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 28/03/2020

TÂM SỰ NGƯỜI CHỒNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 19/07/2018

BỮA CƠM MÌNH NẤU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 17/06/2016

NÚM HỒNG ĐÃ SẪM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 02/08/2015

MỘT SÁNG THÁNG 10

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 03/10/2018

MỘT CÁCH XƯNG HÔ TRONG HÔN NHÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 18/08/2017

THƯ GỬI VỢ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Ngày đăng: 14/07/2017

GIẬN MÌNH THƯƠNG AI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ CHA MẸ
Ngày đăng: 22/10/2016

THÂN CÒ ƯỚT VAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ CHA MẸ
Ngày đăng: 21/07/2015

NỤ CƯỜI CỦA CHA MẸ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ CHA MẸ
Ngày đăng: 15/01/2018

NỖI NIỀM NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ CHA MẸ
Ngày đăng: 22/07/2015

TÂM SỰ NGƯỜI CHA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ CHA MẸ
Ngày đăng: 11/11/2016

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ NHÀ GIÁO
Ngày đăng: 14/11/2020

CÔ GIÁO GIẢNG KIỀU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ NHÀ GIÁO
Ngày đăng: 18/11/2016

THẦY GIÁO VÀ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ NHÀ GIÁO
Ngày đăng: 30/07/2015

TIỆC MỪNG NHÀ GIÁO

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ NHÀ GIÁO
Ngày đăng: 19/11/2019

TIẾNG THẦY DẠY SỬ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang CHÙM THƠ VỀ NHÀ GIÁO
Ngày đăng: 19/11/2015

GIẤC MƠ HOA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 09/07/2017

HOA NHÀI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/08/2015

NGẮM LAN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

HOA LOA KÈN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

HOA CÚC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

HOA ĐƠN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

HOA BÁT TIÊN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/08/2015

TRĂNG SEN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 06/08/2015

CỬU THI SEN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/08/2015

BỤI HỒNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 07/11/2015

HOÀI NIỆM HOA ĐÀO

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 31/07/2015

CANH MƯỚP HOA VÀNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 09/08/2015

CÀNH ĐÀO TRÊN ĐẤT BẠN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 31/07/2015

:HOA NHÀI BÊN CỬA SỔ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 17/04/2019

BAO GIỜ EM ĐẾN MIỆT VƯỜN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/05/2016

ĐỒNG KHOAI MƯA NẮNG NGỌT BÙI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 30/10/2015

BÌNH MINH TRÊN GIÀN MƯỚP

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/08/2015

KIẾP LỤC BÌNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 25/07/2015

CÂY TRE

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 25/11/2017

CÂY DỪA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 12/10/2017

CÂY TÀI LỘC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

CÂY QUẤT SAU TẾT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

CÂY CÀ CHUA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 21/08/2016

CÂY HOA GIẤY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

CÂY CẢI QUÊ MÌNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

CÂY TRÊN ĐÁ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 13/08/2015

CÂY CÀ TÍM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 21/08/2016

CÂY TRE VÀ CÂY TẦM GỬI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 14/10/2015

CÂY LAN BAN MAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 03/10/2015

CÂY CHÙM NGÂY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ HOA QUẢ CÂY
Ngày đăng: 04/01/2016

CHÀO ĐÓN XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 05/02/2019

XUÂN TỚI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 20/02/2018

RA GIÊNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 23/02/2017

DU XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 06/08/2015

XUÂN PHAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 18/03/2017

LỜI TẠM BIỆT CỦA NÀNG XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 22/04/2017

NHỚ XUÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA XUÂN
Ngày đăng: 31/07/2015

LỜI TỎ TÌNH CỦA NÀNG HẠ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA HẠ
Ngày đăng: 28/04/2017

BƠI TRÊN DÒNG SÔNG MÙA HẠ

Chủ đề: Trang thơ TS.Phạm Đức Quang :CHÙM THƠ MÙA HẠ
Ngày đăng: 21/06/2018

EM ƠI ! MÙA THU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MÙA THU
Ngày đăng: 23/07/2017

THU ĐẾN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MÙA THU
Ngày đăng: 18/09/2016

TIẾT THU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MÙA THU
Ngày đăng: 18/09/2016

THU ĐI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MÙA THU
Ngày đăng: 18/09/2016

ĐÔNG ÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang : CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
Ngày đăng: 04/07/2016

ĐÔNG HIẾU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang : CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
Ngày đăng: 18/09/2016

ĐÔNG HỶ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang : CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
Ngày đăng: 18/09/2016

KÊNH NHIÊU LỘC MỘT CHIỀU TẠNH MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 09/07/2019

MƯA KHUYA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 14/05/2019

CƠN MƯA ĐẦU MÙA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 06/05/2018

NÀNG TRÚ MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 01/12/2016

LỜI MỜI CHIỀU MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 02/08/2015

TRÚ MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 10/08/2015

MƯA MÙA KHÔ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 08/08/2015

CHỞ EM DƯỚI TRỜI MƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ MƯA
Ngày đăng: 02/08/2015

NẮNG MỚI TRÊN SÂN THƯỢNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ NẮNG
Ngày đăng: 12/06/2017

HƯƠNG NẮNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ NẮNG
Ngày đăng: 31/07/2015

NẮNG LÊN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ NẮNG
Ngày đăng: 02/08/2015

NẮNG MAI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ NẮNG
Ngày đăng: 31/07/2015

CẦU THÊ HÚC

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Ngày đăng: 03/09/2017

CHỐN XƯA CẢNH MỚI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Ngày đăng: 09/09/2015

BẠN TÔI RA HÀ NÔI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Ngày đăng: 03/09/2015

BẢNG LẢNG HỒ TÂY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Ngày đăng: 06/08/2015

LẤP LÁNH HỒ GƯƠM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI
Ngày đăng: 06/08/2015

NÉT ĐẸP XÃ HỘI THỜI HÙNG VƯƠNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 24/06/2019

CẢI LƯƠNG NGÀY ẤY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 08/09/2017

CÁI CHỜ CÁI MONG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 02/04/2019

KỶ NIỆM XỨ NGHỆ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

THIỀN TRÊN BÃI BIỂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 31/07/2018

GIỌT LỆ TỰ HÀO

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 24/01/2018

NHỮNG TIẾNG CỨU TINH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 15/08/2019

PHỐ CŨ VỀ THĂM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 18/08/2019

BÀN CỜ THẾ SỰ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 06/08/2015

ĐÀN KIẾN ĐỒNG LÒNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 25/07/2015

BỚT MỘT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 17/09/2016

THÊM MỘT BÀI THƠ THÊM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 12/09/2016

SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 01/08/2015

KHÓI TỪ MÁI NHÀ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 27/09/2019

SƯỜN NÚI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 14/11/2015

PHỐ TRƯA

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 13/07/2018

TẤM LÒNG SON

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 20/06/2020

ÁO DÀI VIỆT NAM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 29/08/2019

TIẾNG RAO ĐÊM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 25/02/2017

ĐI HÁT KARAOKE

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 30/07/2015

ĐƯỢC MẤT

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 25/07/2015

ANH EM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 09/11/2016

THANH BÌNH MỘT CÕI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 13/08/2017

TRÊN ĐƯỜNG ĐI LÀM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/10/2015

EM GÁI

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 06/08/2015

NGƯỜI VIỆT NAM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 24/08/2016

BÀN CHÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 30/07/2015

KÊNH NHIÊU LỘC XƯA VÀ NAY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 30/07/2015

THĂM QUÊ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

TIẾNG HÁT VƯỢT THỜI GIAN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

THAN THÂN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

ĐI XE MÁY

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 22/03/2017

NĂM KHỈ VỊNH TÔN NGỘ KHÔNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 01/02/2016

BẠCH MÃ XUỐNG TRẦN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 08/08/2015

ĐỀN BÀ CHÚA THÁC BỜ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 30/08/2016

VỊNH CÁI MÁY TÍNH

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 08/08/2015

HƯỚNG THIỆN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 08/08/2015

LẮNG NGHE TRONG GIÓ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 09/08/2015

ĐỘC ẨM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

LÁNG DIỀNG

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

CHIẾC GIẢI MŨ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

DƯ LUẬN

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 10/08/2015

CHỊ EM

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 21/08/2015

MỘNG MƠ

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 28/09/2015

PHẬN KIỀU

Chủ đề: Trang thơ TS. Phạm Đức Quang:
Ngày đăng: 07/12/2015

Thông tin nổi bật

SÂN THƯỢNG BÀI THƠ

Ngày đăng: 26/02/2020

CÂY ĐÈN VỌNG PHU

Ngày đăng: 24/02/2019

EM ƠI ! MÙA THU

Ngày đăng: 23/07/2017

LỜI TỰ BẠCH

Ngày đăng: 31/05/2017

THÂN CÒ ƯỚT VAI

Ngày đăng: 22/09/2016

:VỢ TA TA NHỚ

Ngày đăng: 24/05/2016

ĐẦU XUÂN TÀU QUA ĐÈO NGANG

Ngày đăng: 23/02/2021

ĐƯỜNG PHỐ VÀO XUÂN

Ngày đăng: 01/02/2020

ƠI CÁI CHIỀU THÁNG HAI

Ngày đăng: 26/03/2019

CHÙM THƠ:MÙA XUÂN

Ngày đăng: 26/09/2016

THOI TẾT QUÀ ĐÚT LÓT

Ngày đăng: 26/01/2019

TẾT MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG

Ngày đăng: 24/01/2019

PHỐ THỊ CHỢ TẾT

Ngày đăng: 04/01/2019

CHÙM THƠ VỀ TẾT

Ngày đăng: 07/09/2016

ĐỐI DIỆN VỚI NÀNG

Ngày đăng: 24/11/2021

THÓI VÔ CẢM

Ngày đăng: 30/05/2021

THÓI TÙY TIỆN

Ngày đăng: 21/03/2021

THÓI SĨ DIỆN HÃO

Ngày đăng: 14/03/2021

THÓI BA PHẢI

Ngày đăng: 10/03/2021

THÓI RỞM ĐỜI

Ngày đăng: 25/04/2019

THÓI NÓI ĐIÊU

Ngày đăng: 03/04/2019

THÓI:GHEN ĂN TỨC Ở

Ngày đăng: 01/11/2018

THÓI THƯƠNG ĐỘI HẠ ĐẠP

Ngày đăng: 11/10/2018

THÓI BỢ PHÚ KHINH BẦN

Ngày đăng: 07/10/2018

BÁN THƠ

Ngày đăng: 26/07/2018

THƠ HÀI :XÓM TRỌ MƯA RƠI

Ngày đăng: 05/08/2017

THƠ HÀI :MẸ TẰM CHỬI

Ngày đăng: 14/06/2020

MÌNH ĐI TÂY

Ngày đăng: 12/05/2016

CÂY CHÙM NGÂY MÙA DỊCH

Ngày đăng: 10/07/2021

Ở NHÀ CẢ NGÀY

Ngày đăng: 28/03/2020

ĐÁM CƯỚI KIM CƯƠNG

Ngày đăng: 06/12/2019

THƠ ĐỀ CHỮ YÊU:YÊU PHAI

Ngày đăng: 04/12/2019

THƠ ĐỀ CHỮ YÊU-YÊU THẦM

Ngày đăng: 29/11/2019

THƠ ĐỀ CHỮ YÊU:YÊU DẦN

Ngày đăng: 14/11/2019

THƠ ĐỀ CHỮ XẢ

Ngày đăng: 19/10/2019

THƠ ĐỀ CHỮ TRÍ

Ngày đăng: 18/10/2019

THƠ ĐỀ CHỮ NHẪN

Ngày đăng: 16/10/2019

THƠ ĐỀ CHỮ DŨNG

Ngày đăng: 12/10/2019

THƠ ĐỀ CHỮ TÂM

Ngày đăng: 10/10/2019

KHÓI TỪ MÁI NHÀ

Ngày đăng: 27/09/2019

THƠ HÀI:BÍ QUYẾT LÀM GIÀU

Ngày đăng: 04/09/2019

PHỐ CŨ VỀ THĂM

Ngày đăng: 18/08/2019

NHỮNG TIẾNG CỨU TINH

Ngày đăng: 15/08/2019

THƠ HÀI:GIỌT LỆ LÀM DÂU

Ngày đăng: 11/06/2019

MƯA KHUYA

Ngày đăng: 14/05/2019

TỪ THỎI SOCOLA

Ngày đăng: 21/04/2019

TỪ MỘT CÂU KIỀU

Ngày đăng: 28/05/2016

LÀM CHỒNG KIỂU BẠC HẠNH

Ngày đăng: 25/05/2017

LÀM CHỒNG KIỂU THÚC SINH

Ngày đăng: 05/05/2017

NGƯỜI VIỆT NAM

Ngày đăng: 24/08/2016

CÔNG VIỆC ĐẦU XUÂN

Ngày đăng: 10/02/2019

CÁI CHỜ CÁI MONG

Ngày đăng: 02/04/2019

ÁO DÀI VIỆT NAM

Ngày đăng: 29/08/2019

MỘT THOÁNG SÔNG LAM

Ngày đăng: 11/12/2018

MỘT THOÁNG CỬU LONG GIANG

Ngày đăng: 02/12/2018

MỘT THOÁNG SÔNG HỒNG

Ngày đăng: 24/11/2018

NÀNG ĐÔNG VÀ NÀNG XUÂN

Ngày đăng: 03/12/2016

BÁN TÓC BÁN ÁO ĐÃI BẠN

Ngày đăng: 19/10/2018

MỘT SÁNG THÁNG 10

Ngày đăng: 03/10/2018

THƠ HÀI:RUỒI NHẶNG

Ngày đăng: 08/09/2018

THIỀN TRÊN BÃI BIỂN

Ngày đăng: 31/07/2018

TÂM SỰ NGƯỜI CHỒNG

Ngày đăng: 19/07/2018

PHỐ TRƯA

Ngày đăng: 13/07/2018

BƠI TRÊN DÒNG SÔNG MÙA HẠ

Ngày đăng: 21/06/2018

CON SÂU NỒI CANH

Ngày đăng: 19/03/2018

GIỌT LỆ TỰ HÀO

Ngày đăng: 24/01/2018

NỤ CƯỜI CỦA CHA MẸ

Ngày đăng: 15/01/2018

VỊNH CÂY TRE

Ngày đăng: 25/11/2017

NGHỊCH CẢNH VỢ CHỒNG

Ngày đăng: 14/11/2017

THƠ HÀI: VỠ BÌNH , QUÊN VÍ

Ngày đăng: 03/11/2017

VỊNH CÂY DỪA

Ngày đăng: 12/10/2017

THƠ VÀ BÁNH

Ngày đăng: 01/10/2017

CẢI LƯƠNG NGÀY ẤY

Ngày đăng: 08/09/2017

CẦU THÊ HÚC

Ngày đăng: 03/09/2017

MÌNH ƠI ! TÌM HIỂU

Ngày đăng: 29/08/2017

THANH BÌNH MỘT CÕI

Ngày đăng: 13/08/2017

THƯ GỬI VỢ

Ngày đăng: 14/07/2017

GIẤC MƠ HOA

Ngày đăng: 09/07/2017

NẮNG MỚI TRÊN SÂN THƯỢNG

Ngày đăng: 12/06/2017

KỶ NIỆM XỨ NGHỆ

Ngày đăng: 16/11/2016

TÂM SỰ NGƯỜI CHA

Ngày đăng: 11/11/2016

GIẬN MÌNH THƯƠNG AI

Ngày đăng: 22/10/2016

BỚT MỘT

Ngày đăng: 17/09/2016

THÊM MỘT BÀI THƠ THÊM

Ngày đăng: 12/09/2016

ĐÀN KIẾN ĐỒNG LÒNG

Ngày đăng: 19/07/2016

THƠ HÀI:VỊNH THI NỞ

Ngày đăng: 23/04/2016

VỊNH CÁI MÁY TÍNH

Ngày đăng: 02/05/2016

CHÙM THƠ : HOA

Ngày đăng: 07/10/2016

CHÙM THƠ: QUẢ

Ngày đăng: 07/10/2016

CHÙM THƠ : HOÀI NIỆM

Ngày đăng: 02/10/2016

CHÙM THƠ : HÀ NỘI

Ngày đăng: 27/09/2016

CHÙM THƠ MÙA THU

Ngày đăng: 14/08/2016

CHÙM THƠ : NẮNG

Ngày đăng: 06/10/2016

CHÙM THƠ: TRĂNG

Ngày đăng: 20/09/2016

CHÙM THƠ MƯA

Ngày đăng: 29/08/2016

CHÙM THƠ HOA SEN:CỬU THI SEN

Ngày đăng: 11/05/2016

CHÙM THƠ : MỘT THOÁNG

Ngày đăng: 11/05/2016

CHÙM THƠ ĐÁNH CỜ

Ngày đăng: 26/08/2016

CHÙM THƠ VỀ QUẢ CÀ

Ngày đăng: 20/08/2016

TẾT NHỚ NHÀ

Ngày đăng: 16/01/2019

SƯỜN NÚI

Ngày đăng: 16/11/2016

ĐI HÁT KARAOKE

Ngày đăng: 22/09/2016

HOÀI NIỆM ĐỂ YÊU

Ngày đăng: 28/05/2016

ANH EM

Ngày đăng: 09/11/2016

LỜI TỎ TÌNH CỦA NÀNG HẠ

Ngày đăng: 28/04/2017

VỢ ỐM CHỒNG NỘI TRỢ

Ngày đăng: 22/01/2017

CHÙM THƠ TẾT: TẾT Ở NHÀ

Ngày đăng: 13/02/2021

THƠ HÀI : VỊNH QUẢ MÍT

Ngày đăng: 05/01/2021

THƠ HÀI:VỊNH BUỒNG CHUỐI

Ngày đăng: 09/05/2019

THƠ HÀI:VỊNH QUẢ THANH LONG

Ngày đăng: 09/04/2018

CHÙM THƠ CUỐI NĂM: THÁNG 12

Ngày đăng: 05/12/2020

CHÙM THƠ HIẾU ÂN HỶ

Ngày đăng: 27/08/2016

THIÊN TAI BÃO LỤT

Ngày đăng: 03/11/2016

BÃO TAN,TÌNH LẠI

Ngày đăng: 28/10/2017
Made by NTT® [ ntt89.bt@gmail.com ]
backtop